Montavimas / Priežiūra

 

MEDINIŲ LANGŲ IR DURŲ EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS 

                  Gamintojas UAB „Stamela“ gamina sutarties specifikacijas atitinkančius produktus, gaminiai atitinka tarptautinius standartus ir nuostatas (CE mark, ISO14001, 9001 ir OHSAS 18001 sertifikatus). Garantinio aptarnavimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo konstrukcijų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

 

MEDINIŲ LANGŲ IR DURŲ EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Norint tinkamai eksploatuoti medinius langus reikia suprasti, kad tai yra aukštos kokybės
gaminys, kuris reikalauja daugiau priežiūros nei plastikiniai langai. Dažnas atvejis, kad jau
sumontuotas gaminys būna pažeidžiamas patalpose darant apdailos darbus –
subraižomas stiklo paketas, aptaškoma tinkavimo skiediniais. Nepalaikant tinkamos
patalpų temperatūros ir drėgmės – langai ir durys gali iškrypti, išbrinkti. Taigi, būtina
pasirūpinti, kad atliekant apdailos darbus ir kelis mėnesius po jų, patalpa būtų atitinkamai
vėdinama, esant būtinybei į pagalbą pasitelkti ir drėgmės surinkimo aparatus. Didelis
drėgmės kiekis ore gali privesti iki pelėsių atsiradimo ant rėmo, langas gali tapti
nesandarus ir sunkiai varstomas, lakuotas paviršius gali pabalti, mediena pakeisti spalvą,
deformuotis stiklajuostės. Lango rasojimas yra vienas iš ženklų, kad temperatūros ir
drėgmės santykis (mikroklimatas) Jūsų namuose yra netinkamas. Atliekant apdailos
darbus būtina apdengti gaminius skaidria plėvele ar pan., kad dažai, glaistas ar tinkas,
nepatektų ant lango furnitūros dalių. Sumontavus įplėšti taip, kad tarp plėvelės ir gaminio
nesikauptų drėgmė – laikyti ne ilgiau negu 3 paras.

 

DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA 

Mediniai paviršiai yra padengti kvėpuojančiais, vandens pagrindo dažais, todėl svarbu kuo
ilgiau saugoti dažų sluoksnį nuo pakitimų. Tam didžiausią reikšmę turi aplinka, kurioje jie
yra eksploatuojami ir kaip jie yra prižiūrimi. Saugodami apsauginį dažų sluoksnį,
užtikrinsite gaminio funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Norėdami išlaikyti savo langus
gražius ir nepažeistus, Jus privalote lako ar dažų dangas, prižiūrėti kiekvienais metais –
periodiškai valyti juos ir naudoti tam skirtas medžio dangų priežiūros priemones. Jeigu
Jūsų langų ar durų dažų arba lako danga siek tiek pakeitė atspalvį, tai yra natūrali aplinkos
poveikio (saulės, oro, drėgmės) pasekmė. Mažiausiai du kartus per metus nuo paviršių
nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Jų nenuvalius gali atsirasti pelėsis ir kerpės. Kietą purvą
rekomenduojame valyti valikliu Teknoclean. Švarų paviršių nuvalykite vandeniu suvilgyta
kempinėle arba šluoste. Po įvairių gamtos stichijų, tokių kaip kruša ar panašiai, reikia
apžiūrėti medinius gaminius ar neatsirado smulkių dažyto paviršiaus pažeidimų.
Pastebėjus pažeidimus, juos reikia sutvarkyti pagal gamintojo rekomendacijas.
Nenaudokite stiprių buitinių valiklių, nes jie gali pažeisti lako dangą arba lakas ir mediena
gali pakeisti spalva. Be to, stiprus valikliai gali pažeisti stiklą ar lango furnitūrą. Prašome
įdėmiai perskaityti valiklių gamintojų instrukcijas ir jų laikytis. Valydami mūrą ar kitus
paviršius šalia lango, uždenkite ar kitaip apsaugokite langą. Jeigu rūgštinis valiklis pateko
ant lango paviršiaus, tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu. Nenaudokite miltelinių ir kitokių
abrazyvinių valiklių. Lakuotų ir dažytų paviršių priežiūrai rekomenduojame naudoti
priemone Teknovax. Naudojant šį apsauginį pienelį, paviršius yra padengiamas
apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo nešvarumų, danga tampa elastingesnė ir
blizgesnė. Šią priemonę galite tepti šluoste arba kempinėle. Papildomai paviršiaus nereikia
poliruoti. Prieš naudodami priežiūros priemones, būtinai perskaitykite gamintojo instrukciją.

 

STIKLO PAKETŲ EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

Stiklo paketas – tai bene svarbiausia lango ar durų su stiklu dalis, jis užima didelį gaminio plotą, todėl jam yra keliami įvairūs reikalavimai – tai apsauga nuo aplinkos poveikio, šilumos, garso izoliacijos, saugumo, dekoratyvumo, saulės kontrolės ir kt.

Informacija apie stiklo paketų termo trūkius:

• Neklijuokite jokių plėvelių ant stiklo (ypač ant tonuotų stiklų). Esant skirtingiems šiluminiams įtempimams, gali suskilti stiklo paketas.

• Tonuoti stiklai turi būti apšviesti arba būti šešėlyje visu plotu, esant tik tam tikram plotui šešėlyje, nevienodai įkaitęs stiklas gali įtrūkti.

• Jeigu stiklą veikia didesnis temperatūrų skirtumas nei 36 °C, labai padidėja stiklo termotrūkio tikimybė.

• Šildymo prietaisų atstumas nuo stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. Jeigu stiklas grūdintas – ne mažesnis kaip 15 cm.

• Viryklės, šaldytuvai turi būti ne mažesniu atstumu nuo stiklo paviršiaus kaip 30 cm.

• Šildymo prietaisų, esančių šalia stiklo, temperatūra neturi viršyti 65°C.

• Pradėję šildyti patalpas, radiatorių temperatūrą kelkite palaipsniui, o ne staigiai.

• Naudodami kaloriferius nenukreipkite šilto oro srauto į stiklą.

• Dėl šaldymo ir kondicionavimo įrenginių, esančių netoli stiklo, taip pat gali trūkti stiklas.

• Stiklo termotrūkis gali būti ir dėl nepakankamos patalpos šilumos (dažniausiai jeigu visiškai nešildoma žiemos metu).

• Stiklo paviršius jokiu būdu neturi liestis su vidinėmis ar išorinėmis žaliuzėmis - dėl paviršių temperatūrų skirtumų gali trūkti paketas. Atstumas tarp žaliuzių ir stiklo paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2 cm. 

• Stiklų niekuomet negalima valyti stipriais šarminiais tirpalais ar rūgštimis, ypač hidrofluoro rūgštimi ar kitomis valymo priemonėmis, turinčiomis fluorido. Šie tirpalai gali sugadinti ir stiklą, ir jo padengimą, tuo padarydami neatitaisomą žalą.

Garantija paketų̨ terminiams trkiams, trkiams dl slgio pokyi, išorini smgi ir mechanini pažeidim yra neteikiama.

 

Įspėjimas!

Neleiskite vaikams artintis prie skilusio ar sudužusio stiklo!

 

Stiklo paketuose gali pasireikšti tokie fizikiniai reiškiniai:

• Interferencijos efektas – Interferencijos efektas atsiranda dėl dviejų ar daugiau šviesos bangų superpozicijos viename taške. Efektas gali sustiprėti lygiagrečių stiklo paviršių atveju. Interferencinis reikškinys gali susidaryti atsitiktinai, ir jis nėra įtakojamas.

• Stiklo paketo (dvigubo stiklo) efektas – Hermetiškai užsandarintame stiklo pakete, tarp stiklų yra oro ar kitų dujų tūris. Kai stiklo paketas yra transportuojamas į kitą vietovę, arba tiesiog pasikeičia oro sąlygos (slėgis, temperatūra), dėl šių aplinkos pokyčių gali atsirasti slėgių skirtumas tarp stiklo paketo ir aplinkos, dėl ko stiklo paketo stiklai gali šiek tiek deformuotis t.y. išsigaubti arba įlinkti. To pasekoje gali atsirasti vaizdo per stiklo paketą netolygumai.

 • Anizotropija – Anizotropija yra reiškinys, būdingas grūdintiems stiklams dėl vidinių įtempimų, atsiradusių grūdinimo proceso metu. Dėl anizotropijos gali būti pastebimi tamsūs ratai arba juostos, kurie kinta priklausomai nuo žiūrėjimo kampo, jei stiklai yra poliarizuotoje šviesoje arba žiūrima per poliarizuotus stiklus.

 • Kondensato susidarymas - Kondensatas gali susidaryti ant išorinio stiklo paviršiaus, jei stiklo paviršiaus temperatūra žemesnė už aplinkos oro temperatūrą.

Kondensatas ant išorinio stiklo paviršiaus, patalpos viduje, dažniausiai susidaro dėl nepakankamo oro judėjimo prie stiklo paviršiaus, pvz. dėl užuolaidų, žaliuzių, nepalankiai išdėstytų radiatorių ir pan.

• Terminis šokas - Termo arba terminis šokas, tai fenomenas, kuomet objektas deformuojasi veikiamas didelio temperatūrų skirtumo. Stiklų deformacija pasireiškia terminiais įtrūkimais. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys galimą stiklo paketo įtrūkimą, yra saulės apšviesta bei šildymo arba patalpų kondensavimo sistemos.

Visi šie reiškiniai yra natūralūs ir nepriskiriami prie stiklo paketų trūkumo!

Mediniai Langai Mediniai Langai http://www.stamela.lt Mediniai+Langai www.stamela.lt stamela.lt Langai Mediniai

BENDROS SAUGUMO TAISYKLĖS

Norint išvengti gaminių mechaninio gadinimo, laikykitės žemiau nurodytų taisyklių:

 

 

 

  

Saugumo reikalavimai montuojant ir naudojant langus ar duris:

 

 

 

LANGŲ MONTAVIMAS 

1. Patikrinti komplektaciją ir gabaritus

2. Paruošti angą

3. Nustatyti tvirtinimo taškų skaičių ir tvirtinimo principą

4. Išdėstyti PVC atramines ir montavimo kaladėlės

5. Jei yra galimybė, išimti lango/durų varčią

6.  Pastatyti gaminį ant PVC kaladėlių

7. Gulsčiuko ir pagalbines PVC kaladėles, sureguliuojamas gaminio vertikalumas ir horizontalumas

8. Įtvirtinti gaminį angoje

9. Įtvirtinus gaminį jau galima išimti nereikalingas pagalbines montavimo kaladėles

10. Užsandarinti tarpus tarp lango rėmo ir angokraščio.

 

LANGŲ MONTAVIMO SCHEMA

Visi įmonės gaminiai turi būti sumontuoti remiantis montavimo taisyklėmis “Langai, durys ir jų konstrukcijų montavimas”. Dėl šių taisyklių įsigijimo kreipkitės i Respublikinę langų ir durų gamintojų asociaciją (http://www.languasociacija.lt).

Dėmesio!

Jei langai arba durys sumontuoti nesilaikant taisyklių “Langai, durys ir jų konstrukcijų montavimas” reikalavimų, garantija tokiems gaminiams neteikiama.

 http://www.stamela.lt Mediniai Langai  http://www.stamela.lt Mediniai Langai  http://www.stamela.lt Mediniai Langai

SUMONTUOTŲ GAMINIŲ PATIKRINIMAS

Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrini šias vietas:

  • Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo padėtys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių.
  • Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo
  • Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas ir ruletė.
  • Negali būti sulenktas ar kitaip deformuotas gaminio rėmas, varčios.
  • Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžiu į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.

Jeigu montuojami langai didelėmis partijomis. Tikrinti kokybę galima, iš vienos brigados, tos dienos sumontuotų gaminių, paimti patikrinti pasirinktinai kelis gaminius. Jeigu šioje imtyje gaminiai sumontuoti teisingai, tada skaitoma, kad visa tos dienos partija sumontuota teisingai.

Statybos rangovas yra atsakingas už sumontuotų langų stiklų etikečių bei tarpinių liekanų nuėmimą švelniomis valymo priemonėmis.


Apie mus _

Stamela UAB - statyba, remontas, hidrotechninė statyba bei technikos nuoma.

Kontaktai _

STAMELA UAB
Adresas: Šiaurės g. 8, Šilutė LT-99116
Tel. nr.: +370 441 76700
Buhalterija tel. nr.: +370 441 75532
El. paštas: silute@stamela.lt